Årsmøder

10.9.2023

Dokumenter fra årsmødet den 26. august 2023

FU Beretning 2023

Dias – Årsmødet 2023

Referat – Årsmøde 2023

Referat af møde med Ole Knudsen

Regnskab 22-23

Budgetforslag 23-24

Årsmøde 2023

Der er ikke, jvf §2 stk. 4 i vedtægterne, indkommet forslag til behandling på årsmødet. Den dagsorden, som fremgår af indkaldelsen til årsmødet (se nedenfor), er således den endelige dagsorden.

Bilag til indkaldelsen/dagsordenen:

Beretning 22-23

Regnskab 22-23

Budgetforslag 23-24

Årsmøde 2023

Årsmøde 2023 finder sted lørdag den 26. august 2021 kl. 9.00, Lejrskolen Vesterled, Vesterledvej 76, Haurvig.

Se indkaldelse her: Indkaldelse årsmøde 2023

Referat årsmøde 2022

Se referat fra årsmødet den 27.8.2022 her: Referat årsmøde 2022

Formandens beretning kan ses nedenfor i indkaldelsen til årsmødet.

Se referat af mødet med Hans Østergaard efter årsmødet her: Referat borgmestermøde 270822.

Billeder fra årsmøde 2022:

Referat årsmøde 28. august 2021

Se: Referat af årsmøde 2021 og Referat af møde med Hans Østergaard

 

Referat årsmøde 2020

Se referat af årsmødet 2020 samt referat af spørgsmål til borgmester Hans Østergaard: Referat af årsmøde august 2020, Referat af spg til Hans Østergaard.

Forretningsudvalgets beretning 2020

Se forretningsudvalgets beretning til årsmødet den 29. august 2020 med bemærkninger på årsmødet her: Årsberetning 2020

Se også forslag til vedtægtsændringer: Forslag til vedtægtsændring 2020.

Vedtægterne

I §2 i vedtægterne for Sammenslutningen står der: “Sammenslutningens højeste myndighed er årsmødet, der afholdes hvert år i august måned”.

Referater

Nedenfor finder du referat af årsmøder:

 

Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger
på Holmslands Klit

www.sammenslutningen-grund-holmsland.dk