Årsmøder

Referat årsmøde 2022

Se referat fra årsmødet den 27.8.2022 her: Referat årsmøde 2022

Formandens beretning kan ses nedenfor i indkaldelsen til årsmødet.

Se referat af mødet med Hans Østergaard efter årsmødet her: Referat borgmestermøde 270822.

Billeder fra årsmøde 2022:

Indkaldelse til årsmøde 2022

Der er udsendt indbydelse til årsmøde i Sammenslutningen

lørdag den 27. august 2021 kl. 9.00, Lejrskolen Vesterled, Vesterledvej 76, Haurvig.

Se indbydelse og dagsorden her: Indkaldelse aarsmoede 270822 med bilag.

Emner til diskussion bedes meddelt forretningsudvalget senest fredag den 19. august.

Mødeberettiget er max. 2 bestyrelsesmedlemmer fra hver medlemsforening – tilmelding senest den 23. august kl. 18 til Ove Toftbjerg, otoftbjerg@hotmail.com.

Efter årsmødet kommer borgmester Hans Østergaard og svarer på spørgsmål.

Forretningsudvalget håber at se repræsentant(-er) fra alle medlemsforeninger til mødet.

Referat årsmøde 28. august 2021

Se: Referat af årsmøde 2021 og Referat af møde med Hans Østergaard

Indkaldelse til årsmøde 2021

Der er udsendt indbydelse til årsmøde i Sammenslutningen

lørdag den 28. august 2021 kl. 9.00, Lejrskolen Vesterled, Vesterledvej 76, Haurvig.

Se indbydelse og dagsorden her: Indkaldelse til årsmøde 2021.

Emner til diskussion bedes meddelt forretningsudvalget senest fredag den 20. august.

Mødeberettiget er max. 2 bestyrelsesmedlemmer fra hver medlemsforening – tilmelding senest den 23. august kl. 18 til Ove Toftbjerg, otoftbjerg@hotmail.com.

Efter årsmødet kommer borgmester Hans Østergaard og svarer på spørgsmål.

Forretningsudvalget håber at se repræsentant(-er) fra alle medlemsforeninger til mødet.

Referat årsmøde 2020

Se referat af årsmødet 2020 samt referat af spørgsmål til borgmester Hans Østergaard: Referat af årsmøde august 2020, Referat af spg til Hans Østergaard.

Forretningsudvalgets beretning 2020

Se forretningsudvalgets beretning til årsmødet den 29. august 2020 med bemærkninger på årsmødet her: Årsberetning 2020

Se også forslag til vedtægtsændringer: Forslag til vedtægtsændring 2020.

Vedtægterne

I §2 i vedtægterne for Sammenslutningen står der: “Sammenslutningens højeste myndighed er årsmødet, der afholdes hvert år i august måned”.

Referater

Nedenfor finder du referat af årsmøder:

 

Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger
på Holmslands Klit

www.sammenslutningen-grund-holmsland.dk