Vestkyststien

Vestkyststien blev etableret i 1989, se dette dokument fra Holmsland Kommune: Aftale Holmsland Kommune – Ringkøbing Amt.

I aftalen står der bl.a.: “Stien skiltes og vedligeholdes i fremtiden af kommunen”!

I 2014 rejste Ringkøbing-Skjern Kommune spørgsmålet om vedligeholdelse af Vestkyststien, se sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune og Sammenslutningens kommentar indsendt til kommunen:

Repræsentanter fra Sammenslutningen var i januar 2019 indkaldt til møde med Ringkøbing-Skjern Kommune. I den forbindelse gav Sammenslutningen udtryk for følgende:

  • den  manglende  lovlighed  for den enkelte  grundejerforening  til  at indgå aftaler på vegne  af enkelte grundejere vedr. vedligeholdelse
  • kommunens pligt til overholdelse af tidligere aftaler
  • eneste mulighed for kommunen er at indkalde  til vejsyn. Dette vil efter vor opfattelse  måske  give anledning til uenigheder  i den  enkelte grundejerforening og er måske ikke vejen frem.

Kommunen gik i tænkeboks og indkalder til et nyt møde. Der er herefter ikke sket nyt i sagen.

 

 

Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger
på Holmslands Klit

www.sammenslutningen-grund-holmsland.dk