Vedtægter

Vedtægterne blev sidst revideret/godkendt på årsmødet 27.8.2022.

Se vedtægterne her: Vedtægter 270822.

Formål

Sammenslutningen er paraplyorganisation for de tilsluttede sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit og varetager grundejernes/sommerhusejernes fælles interesser.

Opgaver

Det er sammenslutningens opgave at medvirke til at præge udviklingen i sommerhusområderne på Holmsland Klit med vægt på følgende områder:

  • bevare området som rekreative fritidsområder
  • bevare områdets natur og egenart
  • bevare bestående fredede arealer
  • overholdelse af lokalplaner og deklarationer
  • varetage samarbejdet med Ringkøbin-Skjern Kommune
  • varetage grundejerforeningernes interesser overfor Kystdirektoratet, Klitvæsenet, Naturstyrelsen og andre aktører på Klitten

 

 

Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger
på Holmslands Klit

www.sammenslutningen-grund-holmsland.dk