Spildevandsplan – afvandingsprojekter

Spildevandsplan

På spildevandsområdet er Ringkøbing-Skjern Kommune myndighed, mens Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S er udfører.

Byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune vedtog den 20.8.2019 Spildevandsplan 2019 – 2027.

Spildevandsplanen omfatter bl.a. kloakering af ca. 1.900 sommerhuse efter følgende tidsplan:

  • 2021: Lodbjerg Hede (del I)
  • 2022: Lodbjerg Hede (del II)
  • 2023: Vedersø + Halby (del I)
  • 2024: Søndervig (del I)
  • 2025: Søndervig (del II)
  • 2026: Søndervig (del III)
  • 2027: Årgab.

Ringkøbing-Skjern Kommune har den 16.9.19 udsendt orienteringsbrev til samtlige sommerhusejere omfattet af Spildevandsplan 2019 – 2027, se brevet her: Information-til-sommerhusejere 160919.

Ringkøbing-Skjern Kommune og Ringkøbing Kommune har udarbejdet en hjemmeside, hvor man har samlet alle relevante oplysninger i forbindelse med sommerhuskloakeringen, se Sommerhuskloakering.

Kloakering vil for de berørte sommerhusejere betyde, at der skal betales en tilslutningsafgift på ca. 40.000 kr. (prisniveau 1.5.2019), når kloakering er ført frem til ejendommen. Hertil skal lægges en udgift internt på ejendommen, således at sommerhuset bliver tilsluttet det nye offentlige spildevandsanlæg.

Hvis man som sommerhusejer, i perioden indtil kloakering etableres, har brug for at få “opdateret” nuværende nedsivningsanlæg, opfordres man til at kontakte Ringkøbing-Skjern Kommune.

Dræn i forbindelse med kloakering

I ovennævnte brev fra Ringkøbing-Skjern Kommune kan man læse om mulighederne for samtidig med kloakeringen at etablere dræn.

Sammenslutningens holdning til kloakering af sommerhusområder

Sammenslutningen har sammen med Søndervig Beboerforening argumenteret for, at kommunen ikke skal kræve tilslutningsafgift for nyere nedsivningsanlæg, før sådanne anlæg er afskrevet (typisk 15 – 20 år). Dette har kommunen ikke ønsket at imødekomme. I stedet tilbydes en afdragsordning over 10 år for tilslutningsbidraget, såfremt en grundejer ikke ønsker at betale tilslutningsafgiften på tidspunktet for fremføring af kloak til ejendommen.

Se Sammenslutningens kommentarer til Spildevandsplanen her: Spildevandsplan-kommentarer 280419.

Afvandingsprojekter

Afvandingsprojekter i sommerhusområder
Ringkøbing-Skjern Kommune giver tilladelse til afvandingsprojekter i henhold til vandløbsloven og bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering.
Processen starter dog sjældent i kommunen, men ude blandt (sommer)husejerne, hvor de grundejere, der ønsker at lave et afvandingsprojekt, laver et teknisk forslag og tager kontakt til de grundejere, som bliver berørt.
Grundejergruppen skal arbejde i retning af at aflevere en endelig ansøgning til kommunen. Når ansøgningen sendes ind, skal den indeholde:

– en redegørelse for behovet for projektet
– en detailprojektering af den tekniske side af projektet
– en partsfordeling
– en tidsplan.

Ringkøbing-Skjern Kommune har i november 2021 udsendt rapporten “Afvandingsprojekter i sommerhusområder”. Her kan du læse meget mere om den proces, man skal igennem, hvis man i et område ønsker at gennemføre et afvandingsprojekt. Se:

Afvandingsrapport

 

 

 
sammenslutningen-grund-holmsland.dkRingk.-Skjern KommuneSpildevandsplan – afvandingsprojekter

Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger
på Holmslands Klit

www.sammenslutningen-grund-holmsland.dk