Dagrenovation

27.8.2020

38 eller 52 tømninger om året i sommerhusområder fastholdes

Teknik- og Miljøudvalget har på sit møde den 25. august 2020 beslutte, efter overgang til ny affaldsordning pr. 1. november 2020, at fastholde 38 eller 52 tømninger om året. Administrationen havde indstillet, at de 38 tømninger blev erstattet af 26 tømninger om året, men den indstilling fulgte udvalget altså ikke.

Se punktet på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 25. august 2020 her: Pkt. 10 – 251120.

Madaffald

Læs om den nye madaffaldsordning på Ringkøbing-Skjern Kommunes hjemmeside: Madaffald.

18.5.2020

Øget kildesortering?

Dagbladet Ringkøbing-Skjern omtaler den 18.5.2020 Regeringens forslag til øget kildesortering. Dagbladet skriver bl.a.:

“Affaldssortering: Affaldscontainerne kommer til at stå tæt i villakvarterer og boligområder.

Får regeringen flertal for en ny plan for affaldssortering, skal hver husstand have to-tre-fire containere med plads til 10 forskellige slags affald.

Noget skal smides i samme rum, andet skal i sit eget, og endelig er der affald, for eksempel udtjente håndklæder og andre tekstiler, som kan ende i en pose øverst i en af containerne.”

Vi må så se, hvilken indflydelse Regeringens forslag får for den nye affaldsordning i Ringkøbing-Skjern Kommune.

18.5.2020

Brev til grundejerforeninger om den nye affaldsordning

Ringkøbing-Skjern Kommune skriver i mail dette til bestyrelser i sommerhusgrundejerforeningerne i Ringkøbing-Skjern Kommune:

“I forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgets møde den 28. april 2020, dagsordenspunkt 14: Tømmefrekvens af affaldsbeholdere i sommerhusområder, ønsker Udvalget at høre sommerhusgrundejerforeningerne i kommunen, og deres holdninger til administrationens indstilling af ændringer af tømmefrekvensen i sommerhusområderne.

Vedlagt denne mail er den dagsorden, som blev præsenteret for Udvalget til mødet den 28. april 2020.

Administrationen har udsendt denne mail til alle grundejerforeninger for sommerhuse, som vi har haft oplysninger på. Det kan forekomme, at der er grundejerforeninger for sommerhuse, som vi ikke har haft oplysninger på, eller hvor oplysningerne ikke er nutidige. Hvis I som bestyrelse taler med bestyrelsesmedlemmer i andre grundejerforeninger for sommerhuse, som ikke har modtaget denne mail, så er I meget velkomne til at dele den med dem.

Hvis du modtager denne mail, men ikke længere er en del af en bestyrelse for en grundejerforening for sommerhuse i Ringkøbing-Skjern Kommune, bedes du videresende denne mail til nuværende bestyrelsesmedlemmer.  

Høringsperioden vil løbe til og med den 18.06.2020.”

Dagsordenspunkt nævnt i mail, se her: Dagsordenspunkt 280420.

Marts 2020

Brev til Ringkøbing-Skjern Kommune om den nye affaldsordning

Den 3. marts 2020 sendte Sammenslutningen dette brev til Ringkøbing-Skjern Kommune: Brev 030320.

I brevet skriver Sammenslutningen bl.a.:

“Vi må desværre – atter engang – konstatere, at dele af kommunen ikke ønsker en dialog med sommerhusejere. SU har ved møder med forvaltning og udvalgsformand John G. Christensen fremført, at den planlagte nye renovationsordning ikke er uden problemer for sommerhusejere. På møde den 17. december 2019 fremførte vi vores bekymringer om kommunens nye renovationsordning og blev lovet en drøftelse af forholdene.”

Udvalgsformand John G. Christensen har sendt følgende svar til formanden for Sammenslutningen:

“Som svar på din henvendelse vil jeg tilkendegive at vi også sætter stor pris på dialogen med Sammenslutningen.

Det betyder imidlertid ikke, at vi sætter processen i stå indtil vi har alle svarene.

Lige nu følger vi kommunikationsplanen og informerer alle husstande og sommerhusejere   med affaldsstativ om, at der kan vælges en anden end den gængse affaldsbeholder på 240 l, som alle skal have.

Vi kommer ikke til at informere præcist m.h.t. skjul før vi kender den eksakte affaldsbeholder, som bliver valgt.

Så snart Ringkøbing-Skjern Kommune, efter endt udbud, kender de endelige mål for affaldsbeholderene, vil der blive udarbejdet anbefaling til beholderskjul.

Som det ser ud nu, skal afskærmning kun dække en` beholder.

Vi forventer ikke, at det bliver et problem at lave afdækning til affaldsbeholderen i forhold til §3. For at være helt sikker kan sommerhusejeren sørge for at det nye skjul er placeret der,  hvor evt. gammelt skjul var placeret altså der ,hvor sækkestativet har stået, hvis det er muligt.

Jeg er informeret om, at udlejningsbureauerne her i de stille måneder, laver og monterer skjul flere steder. Fra vores genbrugsafdeling har jeg fået oplyst, at der i det sidste års tid er solgt en hel del affaldsbeholdere til sommerhusområderne.

Renovationsbilerne vil have samme størrelse som nu, men med en højere beholder til affaldet. Dette vil betyde at maksvægten når bilen er fuld læsset kan komme op på de 10 tons. 

Det følger af opdelingen af bilen, at der ikke var kapacitet nok til ruterne i sommerhusområderne, hvilket ville betyde at sommerhusruterne skulle deles op på flere biler. Det ville gøre ordningen væsentligt dyrere for sommerhusejerne.

Desuden er vurderingen, at de flere biler ville belaste lige så meget eller mere end de nye biler, der ved maks. last kan være tungere.

En del af kommunikationsplanen er at gå i dialog med udlejningsbureauerne. De har allerede tilkendegivet, at de er meget interesserede og gerne vil hjælpe til med at få ordningen udbredt så godt som muligt blandt de mange gæster.

Næste skarpe hjørne kommer, når vi begynder at køre, affaldsbeholderne ud i august og fremefter.

Den nye ordning træder i kraft den 1/11-20 og vi ser frem til at få en god og brugbar ordning til glæde for de fleste.

Du er altid velkommen til at ringe, hvis der er noget vi kan være behjælpelige med.”

Ny renovationsordning

En ny ordning for dagrenovation i Ringkøbing-Skjern Kommune træder i kraft 1. november 2020.

På Ringkøbing-Skjern Kommunes hjemmeside kan man læse følgende om den nye ordning:

“Med den nye ordning skal madaffaldet sorteres fra restaffaldet, så madaffaldet i stedet for at blive brændt, kan bruges i produktionen af biogas. Herefter kan næringsstofferne bruges som gødning på landbrugsjord.
For at undgå at den nye ordning føre til flere skraldebiler og et større diselforbrug, vil der med den nye ordning blive indført opdelte skraldebiler. Bilerne vil have et rum til madaffaldet og et til restaffaldet.

Alle borgere i Ringkøbing-Skjern Kommune vil i månederne op til den 1. november 2020 modtage nye affaldsbeholdere. Affaldsbeholderne vil være opdelte i to rum, ligesom de nye skraldebiler. På denne måde kan en skraldebil afhente både madaffald og restaffald, uden at der sker en sammenblanding af affaldet.
Da der allerede er sparret op til de nye beholdere, skal du som borgere IKKE betale for den nye beholder.

Den nye ordning gælder både for helårshuse, boligforeninger og etageboliger, samt for alle sommerhuse i kommunen.

I løbet af februar 2020 vil der komme mere information ud om den nye ordning, de nye beholdere og om madaffald generelt.”

Sammenslutningens holdning:

Kommunens planer giver store udfordringer i forhold til orientering af de mange gæster, som lejer huse i vores område.
Ligeledes er vi bekymret for, om den nye affaldsordning vil betyde større affaldsbiler med deraf følgende øget belastning af vore interne veje.
Sammenslutningen har fokus på sagen.

Brev til Ringkøbing-Skjern Kommune

Sammenslutningen har den 3. marts 2020 sendt dette brev til Ringkøbing-Skjern Kommune: Brev til RKSK om renovation i sommerhusområder.

Anden etape

Anden etape af kommunens nye affaldsordning drejer sig om sortering af genanvendelige materialer og forventes igangsat i 2023.

I øjeblikket skal vi sortere de forskellige materialer – glas, pap, papir, metal og plastik – og aflevere dem på miljøstationer eller genbrugspladser. I fremtiden skal også disse materialer kildesorteres i de enkelte husstande.

Se Ringkøbing-Skjern Kommunes hjemmeside: Affald og genbrug.

 

 

 

Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger
på Holmslands Klit

www.sammenslutningen-grund-holmsland.dk