Rynket rose

På hjemmesiden Danmarks Fugle og Natur kan du bl.a. læse følgende:

“Rynket rose invaderer især tørre kysthabitater, hvor den ændrer plantesamfundet. Antallet af planter mindskes ved stigende dækningsgrad af Rynket rose og den udkonkurrerer lystilpassede planter, mens antallet af skyggetolerante planter forøges med stigende dækningsgrad. Den er ligeledes istand til at udkonkurrere Klit-rose, Krybende pil og Gråris.

Rynket rose ændrer den fysiske dynamik i klitsystemer ved at fiksere sandet (netop denne egenskab er grunden til, at den er hyppigt plantet i sandede kystnære områder for at forhindre sandflugt). Således fjernes den naturlige dynamik i klitterne, og de arter der er tilpasset denne naturlige forstyrrelse bliver dermed negativt påvirket.

Rynket rose invaderer især tørre kysthabitater, hvor den ændrer plantesamfundet. Antallet af planter mindskes ved stigende dækningsgrad af Rynket rose og den udkonkurrerer lystilpassede planter, mens antallet af skyggetolerante planter forøges med stigende dækningsgrad. Den er ligeledes istand til at udkonkurrere Klit-rose, Krybende pil og Gråris.

Rynket rose ændrer den fysiske dynamik i klitsystemer ved at fiksere sandet (netop denne egenskab er grunden til, at den er hyppigt plantet i sandede kystnære områder for at forhindre sandflugt). Således fjernes den naturlige dynamik i klitterne, og de arter der er tilpasset denne naturlige forstyrrelse bliver dermed negativt påvirket.”

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du læse om bekæmpelse af rynket rose, se: Rynket rose.

På Naturstyrelsens hjemmeside kan du finde brochuren “Til kamp mod rynket rose– en aggressiv invasiv art!”, se: Rynket rose.

I brochuren kan du bl.a. læse følgende:

“Rynket rose er på den danske sortliste over de værste invasive arter. At den er invasiv betyder, at den er indført til landet og breder sig uønsket. Den er vidt udbredt, især langs kysterne, og udgør en trussel for de danske hjemme-hørende plante- og dyrearter.”

På Bolius´ hjemmeside kan du læse om bekæmpelse af rynket hybenrose, se: Hjælp os med at udrydde rynket rose.

 

 

 

 

Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger
på Holmslands Klit

www.sammenslutningen-grund-holmsland.dk