Lokalplaner

På Ringkøbing-Skjern Kommunes hjemmeside kan du finde lokalplaner gældende i kommunen, se Lokalplaner Ringkøbing-Skjern Kommune.

Bebyggelsesprocent

Se her oversigt fra Ringkøbing-Skjern Kommune over tilladt bebyggelsesprocent i henholdsvis lokalplanlagte områder og i ikke lokalplanlagte områder: Bebyggelsesprocent-2018.

Kommuneplan 2017 – 2029

I Kommuneplan 2017 – 2029 indgår afsnittet “Sommerhusområder – ubebyggede arealer og stråtage”, se: Sommerhusområder:

“Ubebyggede arealer

Med henblik på beskyttelse af landskabelige værdier og natur i sommerhusområder langs Vestkysten skal ”udkast til bestemmelser i lokalplaner for sommerhuse på Holmsland Klit og Husby Klit vedrørende ubebyggede arealer med videre” følges. Se:  7. udkast til bestemmelser i lokalplaner for sommerhuse på Holmsland Klit og Husby Klit vedr. ubebyggede arealer mv.

Der henvises endvidere til pjecen: ”Sommerhuse på Klitten – Inspirationskatalog til bevaring og forbedring som grundlag for planlægning og administration.”

 

Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger
på Holmslands Klit

www.sammenslutningen-grund-holmsland.dk