Turisme

Destination Vesterhavet

Destination Vesterhavet er en sammenslutning af Ringkøbing Fjord Turisme og turismeindsatserne i ProVarde.

Hans Østergaard, borgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune, siger om sammenslutningen:

”Destination Vesterhavet er et navn, som turisme erhvervene i de to kommuner vil kunne se sig selv i og samles under. Men når det så er sagt, har vi givet hinanden håndslag på også at gøre en indsats for at brede turismen fra kysten og ind i landet, hvor både natur og menneskeskabte attraktioner også kan begejstre de besøgende. Så navnet afspejler vores geografiske placering snarere end et koncentreret fokus udelukkende på kyststrækningen.”

Der var stiftende generalforsamling i sammenslutningen den 20.11.2019. Se pressemeddelelse fra Ringkøbing-Skjern Kommune.

Se vedtægterne for Destination Vesterhavet her: Vedtægter 1219.

Dansk Kyst & Natur Turisme

På hjemmesiden Dansk Kyst & Natur Turisme kan du læse om organisationen. Her står bl.a.:

“Dansk Kyst- og Naturturisme er en erhvervsdrivende fond, der vil udvikle og skabe vækst i kyst- og naturturismen i Danmark.

Vi er ansvarlige for udviklingen af kyst- og naturturismen i hele Danmark og skal medvirke til at vende tilbagegang til vækst og nye markedsandele. 

Indsatsen sker i tæt samarbejde med blandt andet kommuner, regioner, turismeerhvervet, VisitDenmark, MeetDenmark (Dansk Møde- og Erhvervsturisme) og Wonderful Copenhagen (Dansk Storbyturisme).”

Partnerskab for Vestkystturisme

Under Dansk Kyst & Natur Turisme er “Foreningen Partnerskab for Vestkystturisme” stiftet på baggrund af et samarbejde mellem de 11 vestkystkommuner, Dansk Kyst- og Naturturisme, de tre vestdanske regioner samt turistaktører langs Vestkysten.

Partnerskabets mål er at skabe fokuseret vækst og beskæftigelse i turisterhvervet ved Vestkysten i samspil med øvrige aktører i turismeværdikæden.

Se nærmere om partnerskabet her: Vestkystturisme.

Fremtidig planlægning for turisme

Se Ringk.-Skjern Kommune.

 

Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger
på Holmslands Klit

www.sammenslutningen-grund-holmsland.dk