Forretningsudvalg

Rammerne for forretningsudvalget er fastsat i § 3 i vedtægterne for Sammenslutningen.

Forretningsudvalget består af 5 medlemmer. Derudover vælges 1 suppleant, som deltager i møderne i forretningsudvalget.

Efter årsmødet lørdag den 27. august 2022 konstituerede forretningsudvalget sig således:

Formand: Tage Schmidt
Kasserer: Ole Andersen
Sekretær: Jan Fuglsang
Udvalgsmedlem: Ivan Laursen
Udvalgsmedlem: Leif Andersen

 

 

 

 

 

 

 

Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger
på Holmslands Klit

www.sammenslutningen-grund-holmsland.dk