Sandflugtsbekæmpelse

Naturstyrelsen

Efter Naturbeskyttelsesloven har Naturstyrelsen til opgave at iværksætte de foranstaltninger, der er nødvendige for at dæmpe sandflugt på klitfredede arealer. Kystbeskyttelsen står Kystdirektoratet for i samarbejde med kommunen.

Se om klitter og sandflugt på Naturstyrelsens hjemmeside Klitter og sandflugt.

Naturstyrelsen Blåvandshuk

Naturstyrelsen Blåvandshuk varetager sandflugtsbekæmpelsen langs Vesterhavet på strækningen fra Nymindegab til Houvig nord for Søndervig. Beslutning om, hvorvidt der skal iværksættes dæmpningsforanstaltninger, sker på baggrund af en afvejning af hensynet til naturen, herunder de internationale naturbeskyttelsesinteresser, landskabet og udgiften til dæmpningen over for andre berørte samfundsværdier.

Naturstyrelsen beslutter i dialog med klitfogederne sandflugtsbekæmpelsens omfang. Det sker blandt andet på baggrund af klitsynet.

På det årlige klitsyn gennemgås arealer med problematisk sandflugt, og der er mulighed for at påpege og kommentere behov for dæmpning mv. Dæmpningsarbejdet består hovedsageligt af plantning af hjelme, pålæggelse af kvas, påkørsel af halm på stierne og opsætning af faskiner.

Det daglige arbejde og tilsynet i Ringkøbing-Skjern Kommune foretages af:

Houvig – Søndervig: Klitfoged Leif Tarbensen, tlf. 4031 8108

Klegod: Klitfoged Erling Bøndergård Kristensen, tlf. 4063 1549

Nr. Lyngvig – Hvide Sande: Klitfoged Jacob Hornbæk, tlf. 3095 7779

Årgab – Hegnet: Klitfoged Hanne Kvist Jensen, tlf. 2393 4293.

 

Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger
på Holmslands Klit

www.sammenslutningen-grund-holmsland.dk