Sandflugtsbekæmpelse

27.8.2020

Grundejerforeningen Årgab af 1976 får nej til opsætning af skilte for at beskytte klitterne

Grundejerforeningen Årgab af 1976 har søgt Ringkøbing-Skjern Kommune om tilladelse til opsætning af 26 piktogrammer på standere med numre på redningsveje og beredskabsstier.

Teknik- og Miljøudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune har behandlet ansøgningen på møde den 11. august 2020 som pkt. 5 på dagsordenen. Udvalget godkendte denne indstilling fra administrationen:

“Administrationen indstiller,

  • at der meddeles afslag på ansøgningen om at opsætte piktogrammer på standerne med numre på redningsveje og beredskabsstier
  • at administrationen bemyndiges til at meddele afslag på ansøgninger om tilladelse til opsætning af skilte på standerne med numre på redningsveje og beredskabsstier
  • at der med henvisning til Naturbeskyttelseslovens bestemmelser om skiltning og færdsel i klitterne meddeles afslag på opsætning af det ansøgte piktogram, da det fremstår som et forbudsskilt.”

Se punktet på Teknik- og Miljøudvalgets dagsorden her: Pkt 5 – 110820.

Naturbeskyttelse

Efter Naturbeskyttelsesloven har Naturstyrelsen til opgave at iværksætte de foranstaltninger, der er nødvendige for at dæmpe sandflugt på klitfredede arealer. Kystbeskyttelsen står Kystdirektoratet for i samarbejde med kommunen.

Naturstyrelsen Blåvandshuk varetager sandflugtsbekæmpelsen langs Vesterhavet på strækningen fra Nymindegab til Houvig nord for Søndervig. Beslutning om, hvorvidt der skal iværksættes dæmpningsforanstaltninger, sker på baggrund af en afvejning af hensynet til naturen, herunder de internationale naturbeskyttelsesinteresser, landskabet og udgiften til dæmpningen over for andre berørte samfundsværdier.

Naturstyrelsen beslutter i dialog med klitfogederne sandflugtsbekæmpelsens omfang. Det sker blandt andet på baggrund af klitsynet. Der er i 2019 brugt ca. 900.000 kr. på bekæmpelsen og resultatet kan ses i klitterne.

På det årlige klitsyn gennemgås arealer med problematisk sandflugt, og der er mulighed for at påpege og kommentere behov for dæmpning mv. Dæmpningsarbejdet består hovedsageligt af plantning af hjelme, pålæggelse af kvas, påkørsel af halm på stierne og opsætning af faskiner.

Det daglige arbejde og tilsynet i Ringkøbing-Skjern Kommune foretages af:

Houvig – Søndervig: Klitfoged Leif Tarbensen, tlf. 4031 8108

Klegod: Klitfoged Erling Bøndergård Kristensen, tlf. 4063 1549

Nr. Lyngvig – Hvide Sande: Klitfoged Jacob Hornbæk, tlf. 3095 7779

Årgab – Hegnet: Klitfoged Hanne Kvist Jensen, tlf. 2393 4293.

Se brev fra Naturstyrelsen Blåvandshuk til Ringkøbing-Skjern Kommune vedr. klitsyn i 2019: naturstyrelsen 230419.

Det fremgår af brevet, at bl.a. grundejerforeninger og private borgere får mulighed for at deltage i klitsyn.

 

 

Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger
på Holmslands Klit

www.sammenslutningen-grund-holmsland.dk