Ringk.-Skjern Kommune

På hjemmesiden www.rksk.dk  skriver Ringkøbing-Skjern Kommune:

“Det er ikke tilfældigt, at Ringkøbing-Skjern Kommune populært kalder sig Naturens Rige. Vi kan simpelthen prale med, at vi har det hele i naturen, og at vi bruger naturen aktivt i fritiden. Fordi vi har den lige uden for døren, og den er åben 24-7. Der er uanede muligheder for gratis oplevelser på heden, ved Vesterhavet, ved fjorden, i engene, langs åerne og skovene eller omkring brunkulssøerne.”

I Plan- og Udviklingsstrategi 2019 – 2022 (Plan-og_udviklingsstrategi-2019-2022) står der:

“Liv

Vi vil give plads til det gode liv. Vi er rige på natur i Ringkøbing-Skjern Kommune – et trygt og sundt sted at leve. Vi benytter og beskytter naturen med omtanke. Her trives aktive mennesker, som selv tager ansvar og har overskud til andre.”

Sammenslutningen vil gøre alt for, at Ringkøbing-Skjern Kommune i og omkring Holmsland Klit lever op til disse “fine ord” – at vi også i fremtiden har “det hele i naturen”.

Sammenslutningen vil i samarbejdet med Ringkøbing-Skjern Kommune arbejde for at bevare de store naturmæssige værdier på Holmslands Klit og det frie udsyn over klithede, klitter og havet

På de efterfølgende faneblade kan du læse om en række emner, som er aktuelle og vigtige for sommerhusejere på Holmsland Klit.

 
sammenslutningen-grund-holmsland.dkRingk.-Skjern Kommune

Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger
på Holmslands Klit

www.sammenslutningen-grund-holmsland.dk