Ulovligt byggeri

1.1.2023

Notat om om ulovlige byggerier

Sammenslutningen har udarbejdet et notat med overskriften “Generel betragtning om ulovlige byggerier” –  se notatet her: Generel betragtning om ulovlige byggerier.

I notatet kan du læse om:

  • ulovlige forhold ved et byggeri
  • kommunens forpligtelse
  • lovliggørelse
  • §3 sager.
 

Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger
på Holmslands Klit

www.sammenslutningen-grund-holmsland.dk