Færdsel i klitterne

Beskyt klitterne

Som alle kan se, slider det i disse år hårdt på klitterne på Klitten. Flere og flere besøger området, helårsturismen er stærkt stigende. Desværre er det ikke alle gæster, som “behandler klitterne ordentligt”.

Nedenfor er to A4-sider, som er velegnet til ophængning i sommerhuse. Siderne skal ses som et supplement til de brochurer, som er omtalt nedenfor.

Beskyt klitterne 081123

Beskyt klitterne deutsch 2.

Medlemsinformation maj 2021 med brochure om færdsel i klitterne

Sammenslutningen har den 23. maj 2021 udsendt Information 230521.

Medlemsinformationen indeholder oplysninger om en ny velkomstbrochure for området på Holmsland Klit udarbejdet af Sammenslutningen og Ringkøbing-Skjern Kommune.

Bilagene i informationsskrivelsen kan ses her:

Velkommen 2021 – Dansk

Velkommen 2021 – Tysk

Oversigtskort

Desuden indeholder medlemsinformationen dette billede:

Lille video om færdsel i klitterne:

Se: TV Midt-Vest.

Plancher ved Lyngvig Fyr

Ved Lyngvig Fyr kan du se disse to plancher:

I brochuren Klitter – benyttelse og beskyttelse kan du læse om reglerne for, hvordan man skal færdes i klitterne.

 

Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger
på Holmslands Klit

www.sammenslutningen-grund-holmsland.dk