Postloven

Se Nyhedsbrev nr. 6 december 2023 fra Fritidshusejernes Landsforeningen (indeholder bl.a. artikel om den nye postlov: Nyhedsbrev 2023 nr. 6.

8. § 8, stk. 3, 1. pkt. i Postloven affattes således:

»Ved fritidshuse skal der opstilles brevkasser ved indgangen til den enkelte parcel, hvis der i fritidshusområdet ikke er etableret centralt placerede brevkasseanlæg.«

Sammenslutningen vil følge op på, hvad det helt konkret betyder.

 

 

Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger
på Holmslands Klit

www.sammenslutningen-grund-holmsland.dk