Udleje – helårsbeboelse

På Erhvervsstyrelsens hjemmeside Boligejer/feriebolig kan du læse om planlovens og sommerhuslovens bestemmelser/vejledninger om sommerhuse.

På hjemmesiden Bolius.dk kan du læse om:

  1. Udlejning af sommerhus
  2. Helårsbeboelse sommerhus

På Bolius.dk er reglerne for udleje af sommerhuse/helårsbeboelse i sommerhus  beskrevet således (februar 2020):

“Hvornår må du leje dit sommerhus ud? 

I sommerperioden fra 1. marts til 31. oktober må du opholde dig ubegrænset i sommerhuset.

I vinterperioden, dvs. 1. november til udgangen af februar, må du benytte sommerhuset til ”kortvarige ophold”, som sammenlagt højst må udgøre halvdelen af vinterperioden.

I praksis betyder det, at du lovligt kan benytte sommerhuset ubegrænset i 34 uger i sommerperioden og 9 uger i vinterperioden – altså i alt 43 uger årligt.

I vinterperioden er det praksis, at kommunerne accepterer ”kortvarige ferieophold” af op til 4 – 5 uger i et stræk.”

“Du må bo i dit sommerhus hele året, hvis du har ejet huset i 1 år og derudover tilhører en af disse grupper: 

  • Er fyldt 65 år.
  • Er pensionsmodtager, der er fyldt 60 år.
  • Er førtidspensionist.
  • Er efterlønsmodtager.
  • Modtager fleksydelse.

En eventuel ægtefælle, samlever eller nært beslægtet må godt bo i sommerhuset sammen med dig, hvis du er pensionist.”

Skat af indtægt ved udlejning af sommerhus

skat.dk kan du læse om regler for beskatning af indtægt fra sommerhusudlejning, se Sommerhusudlejning.

 

 

 

 

 

Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger
på Holmslands Klit

www.sammenslutningen-grund-holmsland.dk