Foreningen “Sommerhusejerne”

Se Landsforeningens nyhedsbreve på foreningens hjemmeside: www.sommerhusejerne.dk

10.5.2024

Farvel til Fritidshusejernes Landsforening og velkommen til Sommerhusejerne

Fritidshusejernes Landsforening hedder nu Sommerhusejerne. Det vedtog et flertal af repræsentanter fra medlemsforeninger på en ekstraordinær generalforsamling i aftes med 29 stemmer for og 4 imod. Det nye navn gælder formelt fra den 1. juni, men indføres løbende i logo, på hjemmeside, på Facebook og Linkedin og hvor landsforeningen ellers er repræsenteret.

Bag navneskiftet ligger et ønske fra bestyrelsen om et mere mundret og tidssvarende navn til landsforeningen. Samtidig er Sommerhusejerne et navn, der kan bruges som domæne for foreningens hjemmeside – www.sommerhusejerne.dk. Det kunne det gamle navn ikke, da det var registreret af en anden organisation. Endelig vil ‘Sommerhusejerne’ med tilføjelsen ‘sommerhusejernes landsforening’, hvor det er nødvendigt af hensyn til forståelsen, være med til at distancere foreningen fra de øvrige aktører i branchen.

Det gamle navn stammede fra 1973, da landsforeningen blev stiftet.

 

 

 

 
sammenslutningen-grund-holmsland.dkForeningsforholdForeningen “Sommerhusejerne”

Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger
på Holmslands Klit

www.sammenslutningen-grund-holmsland.dk