Medlemsinformation

16.9.2022

Nyhedsmail til formænd for grundejerforeningerne om svar fra ombudsmanden

Ombudsmanden har i brev den 14. september 2022 svaret på Sammenslutningens henvendelse om manglende orientering af berørte sommerhusejere i forbindelse med muligheden for at søge om erstatning på grund af  den kystnære havvindmøllepark Vesterhav Syd.

I brevet konkluderer Ombudsmanden således:

“Jeg har gennemgået Energistyrelsens og Taksationsmyndighedens breve af henholdsvis 27. juli og 22. juni 2022, og myndighedernes svar giver mig ikke anledning til at foretage noget.”

“Jeg foretager mig herefter ikke mere i anledning af din henvendelse.”

Se hele ombudsmandens svar her: Brev fra Folketingets Ombudsmand 140922.

Sammenslutningens holdning har været og er, at man ikke kan anvende en lovgivning, som er beregnet på landvindmøller, hvor ejerne af berørte ejendomme bor i det område, hvor vindmøllerne skal opstilles, på et projekt med kystnære havvindmøller, hvor ejerne af de berørte ejendomme bor i hele landet. Efter Sammenslutningens opfattelse har det ikke været tilstrækkeligt at annoncere om muligheden for erstatning i lokale aviser. Ombudsmanden har ikke fundet anledning til at undersøge dette.

8.9.2022

Nyhedsmail til formænd for grundejerforeninger med referat årsmøde 2022

Der foreligger nu referat af årsmødet i Sammenslutningen den 27.august 2022. Referatet og formandens beretning kan ses på Sammenslutningens hjemmeside www.sammenslutningen-grund-holmsland.dk , se under Årsmøder.

Der var 25 deltagere i årsmødet og i alt 16 grundejerforeninger (ud af 20) var repræsenteret. Tak for det!

Referat af det efterfølgende møde med borgmester Hans Østergaard kommer i løbet af kort tid.

 

11.8.2021

Dødsfald

Formanden for Hegnets Grundejerforening, Johannes Uglvig, er død – han blev 82 år. Johannes Uglvig var igennem en årrække medlem af forretningsudvalget for Sammenslutningen.

Se mindeord fra Hegnets Grundejerforening her: Mindeord.

 

25.5.2021

Nyhedsbrev/medlemsinformation maj 2021

Sammenslutningen har den 23. maj 2021 udsendt Information 230521.

Medlemsinformationen indeholder oplysninger om en ny velkomstbrochure for området på Holmsland Klit udarbejdet af Sammenslutningen og Ringkøbing-Skjern Kommune.

Bilagene i informationsskrivelsen kan ses her:

Velkommen 2021 – Dansk

Velkommen 2021 – Tysk

Oversigtskort

Desuden indeholder medlemsinformationen dette billede:

15.12.2020

Nyhedsbrev/medlemsinformation december 2020

Sammenslutningen har den 15.12.2020 udsendt Information – dec. 2020.

Medlemsinformationen indeholder oplysninger om:

 • Energistyrelsens fornyede godkendelse af den kystnære havvindmøllepark Vesterhav Syd
 • Ringkøbing-Skjerns nedprioritering af arbejdet med planlægning af store sommerhuse.

Årsmøde 2020

Årsmøde 2020 finder sted 29. august 2020 kl. 9 – 14 på Lejrskolen Vesterled, Vesterledvej 76, Haurvig. Hver forening indbydes til at deltage med 2 personer.

15.5.2020

Nyhedsbrev maj 2020 – Sammenslutningen

Sammenslutningen har den 15.5.2020 udsendt Nyhedsbrev Maj 2020.

Nyhedsbrevet omfatter følgende emner:

 • Havvindmøller
 • Udbygning af Holmsland Klitvej
 • Naturbeskyttelseslovens §3
 • Dræning
 • Ny affaldsordning
 • Årsmøde
 • Kystsikring

Medlemsinformation november 2019

Se: Medlemsinformation – november 2019

Følgende emner indgår:

 • Større sommerhuse
 • Kystsikring
 • Naturbeskyttelseslovens §3
 • Lalandia i Søndervig
 • Kloakering
 • Sortering af affald
 • Havmøller
 • Idékasse

 

 

Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger
på Holmslands Klit

www.sammenslutningen-grund-holmsland.dk