Medlemsinformation

Årsmøde 2020

Årsmøde 2020 finder sted 29. august 2020 kl. 9 – 14 på Lejrskolen Vesterled, Vesterledvej 76, Haurvig. Hver forening indbydes til at deltage med 2 personer.

15.5.2020

Nyhedsbrev maj 2020 – Sammenslutningen

Sammenslutningen af Sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit har den 15.5.2020 udsendt Nyhedsbrev Maj 2020.

Nyhedsbrevet omfatter følgende emner:

 • Havvindmøller
 • Udbygning af Holmsland Klitvej
 • Naturbeskyttelseslovens §3
 • Dræning
 • Ny affaldsordning
 • Årsmøde
 • Kystsikring

Medlemsinformation november 2019

Se: Medlemsinformation – november 2019

Følgende emner indgår:

 • Større sommerhuse
 • Kystsikring
 • Naturbeskyttelseslovens §3
 • Lalandia i Søndervig
 • Kloakering
 • Sortering af affald
 • Havmøller
 • Idékasse

 

 

Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger
på Holmslands Klit

www.sammenslutningen-grund-holmsland.dk