Medlemsinformation

11.8.2021

Dødsfald

Formanden for Hegnets Grundejerforening, Johannes Uglvig, er død – han blev 82 år. Johannes Uglvig var igennem en årrække medlem af forretningsudvalget for Sammenslutningen.

Se mindeord fra Hegnets Grundejerforening her: Mindeord.

 

25.5.2021

Nyhedsbrev/medlemsinformation maj 2021

Sammenslutningen har den 23. maj 2021 udsendt Information 230521.

Medlemsinformationen indeholder oplysninger om en ny velkomstbrochure for området på Holmsland Klit udarbejdet af Sammenslutningen og Ringkøbing-Skjern Kommune.

Bilagene i informationsskrivelsen kan ses her:

Velkommen 2021 – Dansk

Velkommen 2021 – Tysk

Oversigtskort

Desuden indeholder medlemsinformationen dette billede:

15.12.2020

Nyhedsbrev/medlemsinformation december 2020

Sammenslutningen har den 15.12.2020 udsendt Information – dec. 2020.

Medlemsinformationen indeholder oplysninger om:

 • Energistyrelsens fornyede godkendelse af den kystnære havvindmøllepark Vesterhav Syd
 • Ringkøbing-Skjerns nedprioritering af arbejdet med planlægning af store sommerhuse.

Årsmøde 2020

Årsmøde 2020 finder sted 29. august 2020 kl. 9 – 14 på Lejrskolen Vesterled, Vesterledvej 76, Haurvig. Hver forening indbydes til at deltage med 2 personer.

15.5.2020

Nyhedsbrev maj 2020 – Sammenslutningen

Sammenslutningen har den 15.5.2020 udsendt Nyhedsbrev Maj 2020.

Nyhedsbrevet omfatter følgende emner:

 • Havvindmøller
 • Udbygning af Holmsland Klitvej
 • Naturbeskyttelseslovens §3
 • Dræning
 • Ny affaldsordning
 • Årsmøde
 • Kystsikring

Medlemsinformation november 2019

Se: Medlemsinformation – november 2019

Følgende emner indgår:

 • Større sommerhuse
 • Kystsikring
 • Naturbeskyttelseslovens §3
 • Lalandia i Søndervig
 • Kloakering
 • Sortering af affald
 • Havmøller
 • Idékasse

 

 

Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger
på Holmslands Klit

www.sammenslutningen-grund-holmsland.dk