Kontingent

Kontingentet for medlemsforeningerne bygger på antal medlemmer i grundejerforeningerne.

På årsmødet august 2022 blev det, på baggrund af kassebeholdningen, besluttet at nedsætte kontingentet til 50%.

Kontingentsatserne udgør herefter:

000 – 049 medlemmer     385 kr. pr. år

050 – 099 medlemmer     730 kr. pr. år

100 – 199 medlemmer  1.090 kr. pr. år

200 –        medlemmer  1.800 kr. pr. år.

Kontingentet pristalsreguleres hvert år jvf. januar prisindeks.

 

 

Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger
på Holmslands Klit

www.sammenslutningen-grund-holmsland.dk