Kontingent

Kontingentet for medlemsforeningerne bygger på antal medlemmer i grundejerforeningerne og udgør for regnskabsåret 1.8.2022 – 31.7.2023:

000 – 049 medlemmer    700 kr. pr. år

050 – 099 medlemmer 1.330 kr. pr. år

100 – 199 medlemmer 1.990 kr. pr. år

200 –         medlemmer 3.290 kr. pr. år

Begrundelsen for at graduere kontingentet på baggrund af  antal medlemmer i grundejerforeningen er “foreningens økonomiske formåen”. En stor grundejerforening kan alt andet lige bære et større kontingent end en lille grundejerforening.

Kontingentet pristalsreguleres hvert år jvf. januar prisindeks.

På årsmødet august 2022 blev det, på baggrund af kassebeholdningen, besluttet at nedsætte kontingentet til 50%. Når prisindekset pr. januar 2023 kendes, vil ovenstående takster blive beregnet og nedsat til 50%.

 

 

Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger
på Holmslands Klit

www.sammenslutningen-grund-holmsland.dk