Kontingent

Kontingentet for medlemsforeningerne bygger på antal medlemmer i grundejerforeningerne:

000 – 049 medlemmer 0.650 kr. pr. år

050 – 099 medlemmer 1.260 kr. pr. år

100 – 199 medlemmer 1.890 kr. pr. år

200 –         medlemmer 3.120 kr. pr. år

Kontingentet pristalsreguleres hvert år jvf. juni prisindeks.

 

Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger
på Holmslands Klit

www.sammenslutningen-grund-holmsland.dk