Kontingent

Kontingentet for medlemsforeningerne bygger på antal medlemmer i grundejerforeningerne:

000 – 049 medlemmer 0.650 kr. pr. år

050 – 099 medlemmer 1.260 kr. pr. år

100 – 199 medlemmer 1.890 kr. pr. år

200 –         medlemmer 3.120 kr. pr. år

Begrundelsen for at graduere kontingentet på baggrund af  antal medlemmer i grundejerforeningen er “foreningens økonomiske formåen”. En stor grundejerforening kan alt andet lige bære et større kontingent end en lille grundejerforening.

Kontingentet pristalsreguleres hvert år jvf. juni prisindeks.

 

 

Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger
på Holmslands Klit

www.sammenslutningen-grund-holmsland.dk